IMG 8351 Facetune 15 11 2019 14 20 57

 
András Csengő is mijn naam, geboren (Utrecht, 17 februari 1963) en getogen in Nederland met Hongaarse ’roots’. Mijn ouders ontvluchtten begin november 1956 hun vaderland dat onder de voet werd gelopen door de oprukkende Sovjet-tanks. De Hongaarse opstand werd bruut in de kiem gesmoord, mijn ouders konden niet meer terugkeren……

Tot eind jaren negentig was ik in Nederland woonachtig, ik ben afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Commerciële werkervaring heb ik opgedaan bij diverse internationaal opererende bedrijven, waaronder Heineken.

Na de milleniumwisseling heb ik gewoond en gewerkt in Midden- en Oosteuropese landen, waaronder Hongarije. Momenteel leef ik in het land van mijn ’roots’ met mijn gezin. Inmiddels ben ik reeds een tijdje zelfstandig ondernemer en onafhankelijk publicist.

András News Network

Wekelijks vindt U meerdere columns op deze website over tal van onderwerpen. Meestal becommentarieer actuele nieuwsfeiten op het gebied van (internationale) politiek, maatschappelijk relevante gebeurtenissen, sport en wat al niet meer. Op hypocriete uitspraken van politici en andere ’influencers’ mag ik graag reageren.

Mijn stijl is kritisch/satirisch, maar ik probeer altijd te relativeren. Dat lukt me overigens niet altijd……
 

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Dit artikel is geschreven op 1 mei 2019

Zouden PvdA’ers nog ’De Internationale’ zingen? Of is dit alleen nog maar een oefening in nostalgie voor bewoners van ’Huyze Avondrood’ in het Drentse dorp Roden. Snel ’googlen’ leverde een ’hit’ op met een mooi plaatje van Diederik Samson en Lodewijk Asscher die – in 2016 –  uit volle borst onder andere de volgende tekst ten gehore brachten: makkers, ten laatste male,tot den strijd ons geschaard en d’internationale zal morgen heersen op aard.’ Ik heb overigens nooit begrepen waarom ’de internationale’ zal heersen op aarde. Kan iemand mij overigens vertellen wat die ‘Internationale’ überhaupt inhoudt? De voorhoede van het proletariaat – bijvoorbeeld Samson, Asscher – zal toch volgens de ’profetie van Karl Marx’ de socialistische revolutie teweeg brengen? Waarom noemen ze het beestje dan niet bij de naam? Ik vermoed vanwege de socialistische vrees dat dit beestje toch ’het beest uit de aarde’ zal blijken te zijn, zoals verwoord in De bijbelOpenbaringen 13:11. En dat beest luidt volgens de ’Bijbelse profetie’ het einde der aarde in. Maar ja, Karl Marx had een duivelse hekel aan de Bijbel, religie was volgens de bebaarde ’Denker’ immers ’opium van het volk’.

Sinds wijlen PvdA leider en oud premier Wim Kok de ’socialistische ideologische veren’ van de PvdA kip – of rode haan – heeft geplukt gaan PvdA’ers door het leven als sociaal-democraten. Van deze terminologie heb ik al helemaal niks begrepen, het lijkt me al net zo’n uitdrukking als ’witte sneeuw’. In de redenering van de volgelingen van de huidige PvdA leider Asscher bestaan er immers – volgens de a contrario redenering – tevens asociale democraten. Met de term sociaal-democratie  hebben de PvdA’ers het tij niet kunnen keren, Joop den Uyl heeft zich al meermalen in zijn graf omgekeerd. Tegenwoordig zijn uitdrukkingen als ’groen, groen links, Grünen, eco, milieu en klimaatstrijd succesvoller om kiezers zich achter linkse ideeën te laten scharen. Marx, socialisme, de rode roos, arbeidersparticipatie, allemaal echo’s uit een ver verleden. In Duitsland weet men er alles van, daar zal de sociaal-democratische SPD weldra gemarginaliseerd worden. Over mijn favoriete rode ’stokpaardje’ Frans – Frenske – Timmermans zal ik nu maar even zwijgen. Anders wordt het te pijnlijk……

Wat is er zo door de jaren heen gebeurd op de eerste dag van de meimaand? Bijvoorbeeld de beëindiging van de strijd in Irak. Op 1 mei 2003 hield presiden George W. – ’dubja’ – Bush zijn ’mission accomplished speech’. Het zou vanaf dat moment pais en vree zijn in Irak en omstreken, met de waarheid had het statement evenwel niks te maken. Volgens mij is Donald Trump voortdurend jaloers op deze grove leugen. Zoiets heeft hij nog niet gepresteerd, maar wat niet is kan nog komen. Oom Donald blijft natuurlijk zijn best doen…..….. Frans Timmermans zou echter dé uitgelezen persoon zijn om op deze dag een vergelijkbare ’mission accomplished speech’ te houden. De traditionele socialistische partijen hangen ’Europawijd’ de rode rozenkransen aan de wilgen, het is mooi geweest. Krijgt ’Frenske’ toch nog zijn vurig gehoopte ’finest hour’. Al zou ik de titel van de speech veranderen in: ’theatertournee accomplished’Youp van ’t Hek kan dan de festiviteiten afsluiten met zijn ontroerende ’meneer Alzheimer’ lied. Daarna slaat iedereen nog een glaasje Coebergh rode bessenjenever achterover ’en dan snel op huus an’De telegraaf schrijft de volgende dag cynisch over een manifestatie die is aan te duiden als ’darkest hour’.

De proletarische revolutie kan buiten Europa voortgezet worden en wel in de Verenigde Staten. Onder leiding van Lodewijk Asscher vertrekken de Europese socialisten naar Orlando in de Verenigde Staten  waar op 1 mei 1989 in het ’Walt Disney world resort’ het derde attractiepark werd geopend. De Hongaarse socialisten zijn uiteraard ook van de partij, zo’n snoepreisje laten ze natuurlijk niet lopen. Hun bronnen zijn in hun thuisland al lang geleden opgedroogd, premier Orbán laat ze op geen enkele manier uit de staatsruif meepikken. Van de week ontsond er een relletje rond MSzP parlementslid Ildikó Bangóné Borbély die op de Hongaarse ATV zender meldde dat er zich nogal wat ratten bevinden in Hongarije. Fidesz politici en Fideszkiezers werden door haar niet bij naam genoemd, maar het was overduidelijk dat ze daarop hintte. Een deel van haar partijleden nam de vlucht naar voren, bijvoorbeeld EU parlementariër István Ujhelyi die Bangóné Borbély hartstochtelijk ondersteunde en verbeten sprak over de ’rattenregering’ in Hongarije.

Het ei van Columbus had Ujhelyi echter niet gevonden, slechts gebarsten schillen waren zijn deel. Niet alleen de vileine oud socialistische premier Ferenc Gyurcsány en de in volledig verwarring zijnde LMP politici veroordeelden de gewraakte uitspraken. Ook binnen de eigen partij spraken de nestors binnen de MSzP – zoals Ildikó Lendvai – hun afkeuring uit. Ik adviseer de MSzP’ers dan ook om vanaf nu maar definitief domicilie te kiezen in het Disneypark te Orlando.

1 mei is ook de dag dat de Poolse Paus Johannes de tweede in 2011 zalig werd verklaard. U weet wel die van het jaarlijkse Paasbedankje aan Nederland: ’dank für die fantastische Blumen aus Holland!’ Een goed idee lijkt me om in het disneypark Karl Marx te eren en net als de paus zalig te verklaren. Als ceremoniemeester stel ik de socialisten voor deze officiële handeling door EU chef Jean-Claude Juncker te laten verrichten. Juncker is immers toch al bijna met pensioen en heeft goede ervaringen met het eren van de bebaarde Marx. Op 5 mei 2018 was hij aanwezig bij de onthulling van een standbeeld voor de geletterde communist die op deze datum 200 jaar geleden geboren is. Door wie dat standbeeld is gefinancierd? De Chinese heilstaat natuurlijk….

In Nederland tref ik op deze dag – al ’scrollend’ – geen ’dag van de arbeid’ berichtgeving aan op de ’immer positieve’ Volkskrantwebsite. Merkwaardig genoeg wel op de website van de ’liberale’ NRC, alwaar ik zelfs een ’rode vuist’ ontwaar. En uiteraard geeft de Hongaarse premier Orbán aandacht aan de de feestdag van de glorieuze arbeidersbeweging. Op zijn Facebookpagina meldt hij vastberaden:

’We vieren de dag van de arbeid door te werken’. De ’wijze’ Karl Marx buigt bij deze woorden vanuit zijn zetel in de Disneyhemel. Amen!

Geschreven door : András Csengő

1000 Characters left