IMG 8351 Facetune 15 11 2019 14 20 57

 
András Csengő is mijn naam, geboren (Utrecht, 17 februari 1963) en getogen in Nederland met Hongaarse ’roots’. Mijn ouders ontvluchtten begin november 1956 hun vaderland dat onder de voet werd gelopen door de oprukkende Sovjet-tanks. De Hongaarse opstand werd bruut in de kiem gesmoord, mijn ouders konden niet meer terugkeren……

Tot eind jaren negentig was ik in Nederland woonachtig, ik ben afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Commerciële werkervaring heb ik opgedaan bij diverse internationaal opererende bedrijven, waaronder Heineken.

Na de milleniumwisseling heb ik gewoond en gewerkt in Midden- en Oosteuropese landen, waaronder Hongarije. Momenteel leef ik in het land van mijn ’roots’ met mijn gezin. Inmiddels ben ik reeds een tijdje zelfstandig ondernemer en onafhankelijk publicist.

András News Network

Wekelijks vindt U meerdere columns op deze website over tal van onderwerpen. Meestal becommentarieer actuele nieuwsfeiten op het gebied van (internationale) politiek, maatschappelijk relevante gebeurtenissen, sport en wat al niet meer. Op hypocriete uitspraken van politici en andere ’influencers’ mag ik graag reageren.

Mijn stijl is kritisch/satirisch, maar ik probeer altijd te relativeren. Dat lukt me overigens niet altijd……
 

Andras News Network

’Nieuw BBB-strijdlied: ’Lekker op de Trekker, met het Rubber deur de Blubber’

’Nieuw BBB-strijdlied: ’Lekker op de Trekker, met het Rubber deur de Blubber’

Één zeteltje heeft die Carolina (Caroline) van der Plas in het parlement, ééntje maar. Deslniettemin is ze in alle media te vinden, haar spreektijd in de Tweede Kamer overschrijdt ze ’triple times’ en in alle Nederlandse - meest oervervelende - talkshows is ze al tig keer aangeschoven. Humor

Lees meer ...

Is die boerenopstand-leider Mark van den Oever geen broertje van Willem Engel?

Is die boerenopstand-leider Mark van den Oever geen broertje van Willem Engel?

Wordt verplicht uitkopen van boeren nu toch echt actueel. In Nederland? Jawel, de zogenaamde natura 2000 gebieden dienen (wettelijk) beschermd te worden tegen de stikstof-tsunami die - onder andere - boerenbedrijven uitstoten. De combinatie poep/plas van varkens, koeien, geiten etc levert een dusdanige stikstofvervuiling op dat de natuur ernstig verschraalt

Lees meer ...

Wel of geen Gronings Gas, ’that’s the question’

Wel of geen Gronings Gas, ’that’s the question’

De zogenaamde Mijnraad is een onafhankelijke commissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die adviseert over delfstoffenwinning. In verband met de noodzakelijke vulling van de gasopslagen (voor de winterperiode) acht de Mijnraad gaswinning uit het Groningse veld ’een reële optie’. Sowieso meende de Mijnraad afgelopen maart al

Lees meer ...

Jehova-ordeleiders zijn misdadigers van de allerergste soort!

Jehova-ordeleiders zijn misdadigers van de allerergste soort!

Als ik het woord ’Jehova’ lees of hoor schiet me meestal als eerste een herinnering en woordgrapje over deze misselijk makende sekte in gedachten:

Twee Jehova’s Getuigen bellen aan bij een rijtjeswoning, de heer des huizes opent de deur en ontwaart twee mannen in slechtzittend zwart pak, beide

Lees meer ...

Troonrede dit jaar in Koninklijke schouwburg Den Haag. Ik heb een betere locatie….

Troonrede dit jaar in Koninklijke schouwburg Den Haag. Ik heb een betere locatie….

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitster Vera Bergkamp hebben gezamenlijk besloten dat de Troonrede op Prinsjesdag uitgesproken gaat worden in de Koninklijke schouwburg te s’Gravenhage. Het Binnenhof wordt verbouwd dus daar kunnen Willy, Máx en de voltallige Staten-Generaal niet terecht. En zo ziet U maar weer hoe

Lees meer ...

’Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!’

’Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!’

Mient Jan Faber is niet meer, de Protestants-Christelijke voorvechter van een vrijere wereld mag thans uitrusten bij zijn Heilige vader. Het is hem van harte gegund. Misschien is zijn heengaan wel symbolisch voor de definitieve ontzuiling, ontkerkelijking én ’ontnaïvisering’ van Nederland. In 1983 bracht hij 550.000 mensen op

Lees meer ...

"Geert Wilders is een schreeuwer, Thierry Baudet leeft in een sprookjeswereld en Joost Eerdmans is een wannabe."

"Geert Wilders is een schreeuwer, Thierry Baudet leeft in een sprookjeswereld en Joost Eerdmans is een wannabe."

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat bovenstaande zin niet van mij afkomstig is, deze heb ik ’geplagieerd’ uit een artikel van RTL nieuws. Treffend, zo zou ik de typeringen van  het drietal genoemde heren willen noemen, vooral die van Wilders en Eerdmans zijn niet van enige waarheid

Lees meer ...

LAAT 5 MEI EEN ÉCHTE NATIONALE FEESTDAG ZIJN!

LAAT 5 MEI EEN ÉCHTE NATIONALE FEESTDAG ZIJN!

Elk jaar komt de vraag op of tweede Pinksterdag (of Hemelvaartsdag) niet zou moeten worden ingeruild voor een andere nieuw te benoemen nationale feestdag. Nu de oorlog in Oekraïne woedt is deze vraag weer op de ’actualiteitslijst’ gekomen. Diverse nieuwsportalen vragen hun lezers wat ze er zouden

Lees meer ...

4 mei vierendelen?

4 mei vierendelen?

Gaat de dodenherdenking op 4 mei over goed en fout? Nu, alleen al de vraag stellen is een kardinale vergissing. Ik meen dat het verstandig is woordelijk te vermelden waar de dodenherdenking officieel voor staat:

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen, burgers en militairen die in

Lees meer ...

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Dit artikel is geschreven op 1 mei 2019

Zouden PvdA’ers nog ’De Internationale’ zingen? Of is dit alleen nog maar een oefening in nostalgie voor bewoners van ’Huyze Avondrood’ in het Drentse dorp Roden. Snel ’googlen’ leverde een ’hit’ op met een mooi plaatje van Diederik Samson en Lodewijk

Lees meer ...

Discussies over slavernijverleden ontsporen volledig….

Discussies over slavernijverleden ontsporen volledig….

Kiza Magendane (1992) is in Congo geboren en in 2007 als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij heeft in Amsterdam en Antwerpen politicologie gestudeerd en werkt in Den Haag als adviseur op het gebied van internationale samenwerking. En hij schrijft columns in NRC die ik met belangstelling volg. In zijn column

Lees meer ...

De zielige wraak van de Johan Derksen-haters

De zielige wraak van de Johan Derksen-haters

Johan Derksen - sigaar/snor - staat bekend om zijn gewaagde uitspraken die ’Woke-Nederland’ vaak tegen de borst stuiten. Nu wist ik al dat deze groep ’wokers’ redelijk groot is, maar zo groot? En zo invloedrijk? Deze gedachten kwamen bij me op nu de verontwaardiging over Derksen’s uitspraken er werkelijk

Lees meer ...

Journalisten zetten met Twittergedrag hun objectiviteit op het spel? WAT EEN FLAUWEKUL!

Journalisten zetten met Twittergedrag hun objectiviteit op het spel? WAT EEN FLAUWEKUL!

Bovenstaande mening is (NRC)-journaliste Hanneke Chin-A-Fo toegedaan, in een opinie-artikel in de NRC van 22 april zet ze haar mening uiteen. Chin-A-Fo meent dat journalisten immer objectiviteit moeten nastreven. O ja? Waarom bestaan er dan opiniepagina’s in kranten en op nieuwsportalen die veelal worden gevuld door diezelfde journalisten?

Lees meer ...

Sigrid Kaag bewijst zich als een Kil en Koud IJskonijn (soortnaam: k(n)aagius myxomatose)

Sigrid Kaag bewijst zich als een Kil en Koud IJskonijn (soortnaam: k(n)aagius myxomatose)

Eigenlijk had ik die zogenaamd ’inclusieve’ D66 voorlopig links willen laten liggen, maar na de toelichting van Sigrid Kaag en D66-partijvoorzitter Victor Everhardt op de ’van Drimmelenaffaire’ besloot ik toch maar weer de pen ter hand te nemen.

Van de week sprak ik mij misprijzend uit over de D66

Lees meer ...

’Pechtold-boys’ brengen Sigrid Kaag in ernstige verlegenheid

’Pechtold-boys’ brengen Sigrid Kaag in ernstige verlegenheid

De ’inclusieve’ partij D66 is plotseling in zwaar weer terecht gekomen, de ellende is begonnen bij het partijbestuur dat een vertrouwelijk en niet-vertrouwelijk rapport heeft opgesteld betreffende één van de kopstukken van de partij. Frans van Drimmelen - want over hem hebben we het - was één van

Lees meer ...

Denktank CDA: hamburgerverbod voor kinderen aanbevelenswaardig

Denktank CDA: hamburgerverbod voor kinderen aanbevelenswaardig

Het begint al met de kop van website van het wetenschappelijk instituut van het CDA: ’dienstbaar aan de Christendemocratie’. Nee, nee, natuurlijk niet aan de ’democratie’, want de Christenen van het CDA zien de ’Christendemocratie’ als de overtreffende trap van die democratie. U en

Lees meer ...

Uitdrukking van de week: ’PAASFUSIE’ (PvdA/GroenLinks)

Uitdrukking van de week: ’PAASFUSIE’ (PvdA/GroenLinks)

Ho, ho beste stukjesschrijver, hiervan is nog geen sprake hoor! PvdA en GroenLinks zijn nog lang niet versmolten, maar na het vertrek van die veel te aardige Lilianne Ploumen is het woord ’fusie’ (weer) een hot item binnen de gelederen van GroenLinks en PvdA. Helemaal nu Job Cohen -

Lees meer ...

Jokkende (Hugo de) Jonge, Stuitende Sywert en Onzichtbare Omtzigt!

Jokkende (Hugo de) Jonge, Stuitende Sywert en Onzichtbare Omtzigt!

Je kunt wel merken dat Hugo de Jonge, inmiddels minister voor Volkshuisvesting in de leer is geweest bij zijn primus inter pares Mark Rutte. Zijn bemoeienis met de inmiddelse beruchte mondkapjesdeal - de zogenaamde ’Sywertgate’ - was minimaal, hij had slechts ’gefaciliteerd’.

Het vrijgegeven ’app-verkeer’ laat echter

Lees meer ...

Thermostaat in Rijksgebouwen gaat van 21 naar 19 graden. Ook die van de Tweede Kamer?

Thermostaat in Rijksgebouwen gaat van 21 naar 19 graden. Ook die van de Tweede Kamer?

Voor de goede orde, Rijksgebouwen zijn gebouwen in eigendom van de Rijksoverheid of gehuurd voor Rijkshuisvesting. Deze zijn alle onderdeel en onder controle van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik heb het informatiefilmpje op de website van dit ’bedrijf’ eerst maar eens even aandachtig bekeken. Een aangename vrouwenstem meldt dat het

Lees meer ...

BREAKING NEWS, Hiddema/Frentrop blijven toch FvD’er

BREAKING NEWS, Hiddema/Frentrop blijven toch FvD’er

Beste lezers, de verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Mr. Theo Hiddema heeft besloten voor de vierde maal zijn standpunt over het FvD en Thierry Baudet te herzien. Desgevraagd - zie BNR radio - meldt de (politiek) oude vos dat hij nog eens nagedacht heeft over de ontstane situatie

Lees meer ...