IMG 8351 Facetune 15 11 2019 14 20 57

 
András Csengő is mijn naam, geboren (Utrecht, 17 februari 1963) en getogen in Nederland met Hongaarse ’roots’. Mijn ouders ontvluchtten begin november 1956 hun vaderland dat onder de voet werd gelopen door de oprukkende Sovjet-tanks. De Hongaarse opstand werd bruut in de kiem gesmoord, mijn ouders konden niet meer terugkeren……

Tot eind jaren negentig was ik in Nederland woonachtig, ik ben afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Commerciële werkervaring heb ik opgedaan bij diverse internationaal opererende bedrijven, waaronder Heineken.

Na de milleniumwisseling heb ik gewoond en gewerkt in Midden- en Oosteuropese landen, waaronder Hongarije. Momenteel leef ik in het land van mijn ’roots’ met mijn gezin. Inmiddels ben ik reeds een tijdje zelfstandig ondernemer en onafhankelijk publicist.

András News Network

Wekelijks vindt U meerdere columns op deze website over tal van onderwerpen. Meestal becommentarieer actuele nieuwsfeiten op het gebied van (internationale) politiek, maatschappelijk relevante gebeurtenissen, sport en wat al niet meer. Op hypocriete uitspraken van politici en andere ’influencers’ mag ik graag reageren.

Mijn stijl is kritisch/satirisch, maar ik probeer altijd te relativeren. Dat lukt me overigens niet altijd……
 

Andras News Network

Rob(je) Jetten weet het zeker: aardgas zal duur blijven

Rob(je) Jetten weet het zeker: aardgas zal duur blijven

D66 klimaat- en energieminister Rob Jetten weet het zeker: door Europees ingrijpen zal de gasprijs wel op een normaler niveau dan nu komen, maar dan zal het gas nog steeds fors duurder zijn dan de afgelopen decennia.’. Het is ongelooflijk, die Jetten moet wel in het bezit zijn

Lees meer ...

Rita Verdonk, de nieuwe VVD-partijvoorzitster? Is dat wellicht een idee, beste liberalen?

Rita Verdonk, de nieuwe VVD-partijvoorzitster? Is dat wellicht een idee, beste liberalen?

In de VVD borrelt het en bruist het tegenwoordig, maar niet van enhousiasme. In de peilingen is de grootste politieke partij inmiddels geduikeld van 34 naar 26 zetels. In de coalitie zit de sleet er nu al in en Mark Rutte oogt niet meer als het ’Duracell-mannetje met de

Lees meer ...

Leidt Wopke Hoekstra het einde van het CDA in. Of? Of?

Leidt Wopke Hoekstra het einde van het CDA in. Of? Of?

Diverse ontevreden boeren hadden de afgelopen dagen ’scherpe’ opmerkingen over het CDA, het is namelijk ’now or never’ voor de partij volgens hen (sorry voor de Engelstalige tekst, maar mijn hoofd is nog enigszins afgeleid na het aanschouwen van de bioscoopfilm ’Elvis’). In een AD

Lees meer ...

Is die Amsterdamse corpsbal een ’onterechte vent’?

Is die Amsterdamse corpsbal een ’onterechte vent’?

’Onterechte vent’, dat was de uitdrukking die mij meteen in gedachten schoot toen ik vernam dat  een ’weledel geboren heer’ (in casu een Amsterdams corpslid) luidkeels meende dat de ’nekken van vrouwen gebroken zullen worden om een lul erin te steken’. Morbide studentikoze humor die uiteraard niet door de

Lees meer ...

In plaats van blij te zijn met Trump’s steun kunnen de Boeren beter optrekken naar het RABO-hoofdkantoor…..

In plaats van blij te zijn met Trump’s steun kunnen de Boeren beter optrekken naar het RABO-hoofdkantoor…..

Bart Kemp van Agractie is positief over Donald Trump’s hartververwarmende woorden die de ex-president uitsprak voor een gezelschap conservatieve jongeren in Tampa, Florida. Hij merkte er wel het volgende bij op: voor zover het meehelpt om tot een realistisch stikstofbeleid te komen’. Ja, hallo, zo kan ik ik

Lees meer ...

Ernst Kuipers is een zegen als politicus. Maar voor hoelang?

Ernst Kuipers is een zegen als politicus. Maar voor hoelang?

Ernst Johan Kuipers is geboren in het Drentse Meppel en groeide op in het dorpje Creil in de Noordoostpolder, zijn vader was daar apotheekhoudend huisarts. Waarschijnlijk kreeg de jonge Ernst inspiratie van zijn ouwe heer, want na het behalen van zijn propedeuse scheikunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen besloot hij

Lees meer ...

Nederlandse regering: eerst excuses aan Dutchbatters en daarna aan nabestaanden Srebrenica? TENENKROMMEND!

Nederlandse regering: eerst excuses aan Dutchbatters en daarna aan nabestaanden Srebrenica? TENENKROMMEND!

Het kabinet maakte op 18 juni jongstleden bij monde van premier Mark Rutteexcuses voor de omstandigheden waaronder Dutchbat III in 1995 naar Srebrenica is uitgezonden’. Maar hij ging nog verder, hij ’erkende namelijk dat de Dutchbatters te weinig steun hadden gekregen toen zij in de beeldvorming onterecht

Lees meer ...

Het belemmeren van ministers en volksvertegenwoordigers in hun werk is geen misdrijf dat met een boete kan worden afgedaan !

Het belemmeren van ministers en volksvertegenwoordigers in hun werk is geen misdrijf dat met een boete kan worden afgedaan !

Hubert Smeets is een ervaren journalist en Ruslandkenner. Vanaf 1980 is hij reeds verbonden aan NRC, maar hij was ook een viertal jaren (van 2003 tot 2007) hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. Hij schreef een politieke biografie over Hans van Mierlo, was (politiek) correspondent in Moskou

Lees meer ...

Keti Koti en de (misplaatste) excuses voor het slavernijverleden

Keti Koti en de (misplaatste) excuses voor het slavernijverleden

Zou het de Surinaamse Nederlanders en andere Nederlanders met een buitenlandse achtergrond - en een (licht)donkere huidskleur - er bij gebaat zijn dat de Nederlandse regering officieel haar excuses aanbiedt voor het slavernijverleden? Dit lijkt mij de kardinale vraag die gesteld moet worden en geen enkel andere! Toch lees ik

Lees meer ...

Energie besparen? tips voor bierdrinkers, aquariumeigenaren en Caroline van der Plas

Energie besparen? tips voor bierdrinkers, aquariumeigenaren en Caroline van der Plas

We moeten energie besparen, want na de zomer zou het gas wel eens op rantsoen gezet kunnen worden. De opslagtanks zijn momenteel nog niet voor de helft gevuld en als Poetin definitief de gaskraan dichtdraait is er meteen gedonder in de glazen. Een doemscenario dat niet eens zo denkbeeldig is

Lees meer ...

’Nieuw BBB-strijdlied: ’Lekker op de Trekker, met het Rubber deur de Blubber’

’Nieuw BBB-strijdlied: ’Lekker op de Trekker, met het Rubber deur de Blubber’

Één zeteltje heeft die Carolina (Caroline) van der Plas in het parlement, ééntje maar. Deslniettemin is ze in alle media te vinden, haar spreektijd in de Tweede Kamer overschrijdt ze ’triple times’ en in alle Nederlandse - meest oervervelende - talkshows is ze al tig keer aangeschoven. Humor

Lees meer ...

Is die boerenopstand-leider Mark van den Oever geen broertje van Willem Engel?

Is die boerenopstand-leider Mark van den Oever geen broertje van Willem Engel?

Wordt verplicht uitkopen van boeren nu toch echt actueel. In Nederland? Jawel, de zogenaamde natura 2000 gebieden dienen (wettelijk) beschermd te worden tegen de stikstof-tsunami die - onder andere - boerenbedrijven uitstoten. De combinatie poep/plas van varkens, koeien, geiten etc levert een dusdanige stikstofvervuiling op dat de natuur ernstig verschraalt

Lees meer ...

Wel of geen Gronings Gas, ’that’s the question’

Wel of geen Gronings Gas, ’that’s the question’

De zogenaamde Mijnraad is een onafhankelijke commissie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die adviseert over delfstoffenwinning. In verband met de noodzakelijke vulling van de gasopslagen (voor de winterperiode) acht de Mijnraad gaswinning uit het Groningse veld ’een reële optie’. Sowieso meende de Mijnraad afgelopen maart al

Lees meer ...

Jehova-ordeleiders zijn misdadigers van de allerergste soort!

Jehova-ordeleiders zijn misdadigers van de allerergste soort!

Als ik het woord ’Jehova’ lees of hoor schiet me meestal als eerste een herinnering en woordgrapje over deze misselijk makende sekte in gedachten:

Twee Jehova’s Getuigen bellen aan bij een rijtjeswoning, de heer des huizes opent de deur en ontwaart twee mannen in slechtzittend zwart pak, beide

Lees meer ...

Troonrede dit jaar in Koninklijke schouwburg Den Haag. Ik heb een betere locatie….

Troonrede dit jaar in Koninklijke schouwburg Den Haag. Ik heb een betere locatie….

Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitster Vera Bergkamp hebben gezamenlijk besloten dat de Troonrede op Prinsjesdag uitgesproken gaat worden in de Koninklijke schouwburg te s’Gravenhage. Het Binnenhof wordt verbouwd dus daar kunnen Willy, Máx en de voltallige Staten-Generaal niet terecht. En zo ziet U maar weer hoe

Lees meer ...

’Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!’

’Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland!’

Mient Jan Faber is niet meer, de Protestants-Christelijke voorvechter van een vrijere wereld mag thans uitrusten bij zijn Heilige vader. Het is hem van harte gegund. Misschien is zijn heengaan wel symbolisch voor de definitieve ontzuiling, ontkerkelijking én ’ontnaïvisering’ van Nederland. In 1983 bracht hij 550.000 mensen op

Lees meer ...

"Geert Wilders is een schreeuwer, Thierry Baudet leeft in een sprookjeswereld en Joost Eerdmans is een wannabe."

"Geert Wilders is een schreeuwer, Thierry Baudet leeft in een sprookjeswereld en Joost Eerdmans is een wannabe."

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat bovenstaande zin niet van mij afkomstig is, deze heb ik ’geplagieerd’ uit een artikel van RTL nieuws. Treffend, zo zou ik de typeringen van  het drietal genoemde heren willen noemen, vooral die van Wilders en Eerdmans zijn niet van enige waarheid

Lees meer ...

LAAT 5 MEI EEN ÉCHTE NATIONALE FEESTDAG ZIJN!

LAAT 5 MEI EEN ÉCHTE NATIONALE FEESTDAG ZIJN!

Elk jaar komt de vraag op of tweede Pinksterdag (of Hemelvaartsdag) niet zou moeten worden ingeruild voor een andere nieuw te benoemen nationale feestdag. Nu de oorlog in Oekraïne woedt is deze vraag weer op de ’actualiteitslijst’ gekomen. Diverse nieuwsportalen vragen hun lezers wat ze er zouden

Lees meer ...

4 mei vierendelen?

4 mei vierendelen?

Gaat de dodenherdenking op 4 mei over goed en fout? Nu, alleen al de vraag stellen is een kardinale vergissing. Ik meen dat het verstandig is woordelijk te vermelden waar de dodenherdenking officieel voor staat:

“Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen, burgers en militairen die in

Lees meer ...

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Dit artikel is geschreven op 1 mei 2019

Zouden PvdA’ers nog ’De Internationale’ zingen? Of is dit alleen nog maar een oefening in nostalgie voor bewoners van ’Huyze Avondrood’ in het Drentse dorp Roden. Snel ’googlen’ leverde een ’hit’ op met een mooi plaatje van Diederik Samson en Lodewijk

Lees meer ...