Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Op 1 mei leggen alle Europese socialisten een – gebarsten rood – ei

Dit artikel is geschreven op 1 mei 2019 en is geactualiseerd

Zouden PvdA’ers nog ’De Internationale’ zingen? Of is dit alleen nog maar een oefening in nostalgie voor bewoners van ’Huyze Avondrood’ in het Drentse dorp Roden. Snel ’googlen’ leverde een ’hit’ op met een mooi plaatje van Diederik Samson en Lodewijk Asscher die – in 2016 –  uit volle borst onder andere de volgende tekst ten gehore brachten: makkers, ten laatste male,tot den strijd ons geschaard en d’internationale zal morgen heersen op aard.’ Ik heb overigens nooit begrepen waarom ’de internationale’ zal heersen op aarde. Kan iemand mij overigens vertellen wat die ‘Internationale’ überhaupt inhoudt? De voorhoede van het proletariaat – bijvoorbeeld Samson, Asscher – zal toch volgens de ’profetie van Karl Marx’ de socialistische revolutie teweeg brengen? Waarom noemen ze het beestje dan niet bij de naam? Ik vermoed vanwege de socialistische vrees dat dit beestje toch ’het beest uit de aarde’ zal blijken te zijn, zoals verwoord in De bijbelOpenbaringen 13:11. En dat beest luidt volgens de ’Bijbelse profetie’ het einde der aarde in. Maar ja, Karl Marx had een duivelse hekel aan de Bijbel, religie was volgens de bebaarde ’Denker’ immers ’opium van het volk’.

Sinds wijlen PvdA leider en oud premier Wim Kok de ’socialistische ideologische veren’ van de PvdA kip – of rode haan – heeft geplukt gaan PvdA’ers door het leven als sociaal-democraten. Van deze terminologie heb ik al helemaal nooit iets begrepen, het lijkt me al net zo’n uitdrukking als ’witte sneeuw’. In de redenering van de volgelingen van de huidige PvdA leider Asscher bestaan er immers – volgens de a contrario redenering – tevens asociale democraten. Met de term sociaal-democratie  hebben de PvdA’ers het tij niet kunnen keren, Joop den Uyl heeft zich al meermalen in zijn graf omgekeerd. Tegenwoordig zijn uitdrukkingen als ’groen, groen links, Grünen, eco, milieu en klimaatstrijd' succesvoller om kiezers zich achter linkse ideeën te laten scharen. Marx, socialisme, de rode roos, arbeidersparticipatie, allemaal echo’s uit een ver verleden. …

Wat is er zo door de jaren heen gebeurd op de eerste dag van de meimaand? Bijvoorbeeld de beëindiging van de strijd in Irak. Op 1 mei 2003 hield presiden George W. – ’dubja’ – Bush zijn ’mission accomplished speech’. Het zou vanaf dat moment pais en vree zijn in Irak en omstreken, met de waarheid had het statement evenwel niks te maken. Volgens mij is Donald Trump voortdurend jaloers op deze grove leugen. Zoiets heeft hij nog niet gepresteerd, maar wat niet is kan nog komen. Oom Donald blijft natuurlijk zijn best doen…..…..

Frans Timmermans zou echter dé uitgelezen persoon zijn om op deze dag een vergelijkbare mission accomplished speech’ te houden. De traditionele socialistische partijen hangen ’Europawijd’ de rode rozenkransen aan de wilgen, het is mooi geweest. Aan het einde van zijn praatje heft hij zijn eigen PvdA op en laat deze versmelten met GroenLinks. Krijgt ’Frenske’ toch nog zijn vurig gehoopte ’finest hour’. Al zou ik de titel van de speech veranderen in: theatertournee accomplished’. Youp van ’t Hek kan dan de festiviteiten afsluiten met zijn ontroerende ’meneer Alzheimer’ lied. Daarna slaat iedereen nog een glaasje Coebergh rode bessenjenever achterover ’en dan snel op huus an’De Telegraaf zal de volgende dag cynisch schrijven over een manifestatie die is aan te duiden als ’darkest hour’.

De proletarische revolutie kan buiten Europa voortgezet worden en wel in de Verenigde Staten. Onder leiding van Lodewijk Asscher en Attje Kuiken vertrekken de Europese socialisten naar Orlando in de Verenigde Staten  waar op 1 mei 1989 in het ’Walt Disney world resort’ het derde attractiepark werd geopend. De Hongaarse socialisten zijn uiteraard ook van de partij, zo’n snoepreisje laten ze natuurlijk niet lopen. Hun bronnen zijn in hun thuisland al lang geleden opgedroogd, premier Orbán laat ze op geen enkele manier uit de staatsruif meepikken....... 

1 mei is ook de dag dat de Poolse Paus Johannes de tweede in 2011 zalig werd verklaard. U weet wel die van het jaarlijkse Paasbedankje aan Nederland: ’dank für die fantastische Blumen aus Holland!’ Het lijkt me overigens een goed idee om in het disneypark Karl Marx te eren en net als de paus zalig te verklaren. Als ceremoniemeester stel ik de socialisten voor deze officiële handeling door voormalige EU-chef Jean-Claude Juncker te laten verrichten. Juncker heeft immers goede ervaringen met het eren van de bebaarde Marx. Op 5 mei 2018 was hij aanwezig bij de onthulling van een standbeeld voor de geletterde communist die op deze datum 200 jaar geleden geboren is. Door wie dat standbeeld was gefinancierd? De Chinese heilstaat natuurlijk….

Tot nu toe tref ik - al scrollend - geen artikelen aan op de Nederlandse nieuwswebsites betreffende de 'dag van de arbeid'.  Maar het is nog vroeg natuurlijk, wat niet is kan nog komen. Misschien gaat de rooie haan - in de persoon van PvdA-fractievoorzitster Attje Kuiken - nog wel kraaien vandaag. Alhoewel? (een) Kuiken is geen haan, bovendien is (een) Kuiken nog te jong om te kunnen kraaien. Piepen gaat (een) Kuiken wel goed af.......