IMG 8351 Facetune 15 11 2019 14 20 57

 
András Csengő is mijn naam, geboren (Utrecht, 17 februari 1963) en getogen in Nederland met Hongaarse ’roots’. Mijn ouders ontvluchtten begin november 1956 hun vaderland dat onder de voet werd gelopen door de oprukkende Sovjet-tanks. De Hongaarse opstand werd bruut in de kiem gesmoord, mijn ouders konden niet meer terugkeren……

Tot eind jaren negentig was ik in Nederland woonachtig, ik ben afgestudeerd in ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Commerciële werkervaring heb ik opgedaan bij diverse internationaal opererende bedrijven, waaronder Heineken.

Na de milleniumwisseling heb ik gewoond en gewerkt in Midden- en Oosteuropese landen, waaronder Hongarije. Momenteel leef ik in het land van mijn ’roots’ met mijn gezin. Inmiddels ben ik reeds een tijdje zelfstandig ondernemer en onafhankelijk publicist.

András News Network

Wekelijks vindt U meerdere columns op deze website over tal van onderwerpen. Meestal becommentarieer actuele nieuwsfeiten op het gebied van (internationale) politiek, maatschappelijk relevante gebeurtenissen, sport en wat al niet meer. Op hypocriete uitspraken van politici en andere ’influencers’ mag ik graag reageren.

Mijn stijl is kritisch/satirisch, maar ik probeer altijd te relativeren. Dat lukt me overigens niet altijd……
 

In plaats van blij te zijn met Trump’s steun kunnen de Boeren beter optrekken naar het RABO-hoofdkantoor…..

In plaats van blij te zijn met Trump’s steun kunnen de Boeren beter optrekken naar het RABO-hoofdkantoor…..

Bart Kemp van Agractie is positief over Donald Trump’s hartververwarmende woorden die de ex-president uitsprak voor een gezelschap conservatieve jongeren in Tampa, Florida. Hij merkte er wel het volgende bij op: voor zover het meehelpt om tot een realistisch stikstofbeleid te komen’. Ja, hallo, zo kan ik ik het ook, hè. Het is hetzelfde als beweren ’dat ik het eens ben met het energiebeleid van milieuminister Rob Jetten, voorzover mijn energierekening niet hoger wordt en ik van de winter voldoende gas geleverd krijg om mijn woninkje te verwarmen.’

Positief zijn over Trump’s gebral….. Veel zal het de Nederlandse boeren niet helpen, bij één van de bezoeken die Mark Rutte aan het Witte Huis bracht bedankte Trumpie de premier van Denemarken voor zijn reis over de grote plas. De enige reden dat Trump de Nederlandse boeren bij zijn speech betrok is het feit dat hij een rigide ’klimaatveranderingsontkenner’ is. Dat zijn toevalligerwijs ook veel Amerikaanse plattelanders die (financieel) geraakt zullen worden indien klimaatmaatregelen dreigen te worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld, gebieden met veel vervuilende (steenkool)industrie zullen - vroeger of later - te maken krijgen met milieumaatregelen. Dat veroorzaakt angst voor het verlies aan jobs en daar speelt Trump handig op in.

Trump beweerde ’dat Nederlandse boeren hun land niet meer mogen bewerken, geen mest meer geleverd krijgen én hun vee weg moeten doen.’ Een rampscenario natuurlijk dat tevens als toekomstbeeld voor de jongeren uit Florida werd voorgespiegeld. ’Hierna zijn jullie aan de beurt’ meende Trump onheilspellend. Om af te sluiten met: ’onze beweging is tegen klimaatfanatici, we steunen de vreedzame Nederlandse boeren die dapper strijden voor hun vrijheid. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.’ Daarvoor had Trump al gezegd dat deze ’verschrikkelijke’ dingen zich in nota bene Nederland - ’of all places’ - voordoen. Kortom, de ’hoax’ van de klimaatverandering dringt tot in alle hoeken en gaten van de aarde door.

Wel, Dutch farmers, wat te doen? Meteen emigreren naar de USA natuurlijk, daar kan nog geboerd worden met gebruikmaking van tonnen kunstmest, (DNA)gemodificeerde gewassen en een prettige samenwerking met de biotechnologische multinational Monsanto. Die levert de gemodificeerde zaden die resistent zijn tegen menig ongedierte, allerhande schimmels en andere gewassenziektes. Behalve tegen een paar soorten luisjes of schimmels dan. Maar, daarvoor heeft Monsanto een oplossing, in grote hoeveelheden kunt U als boer bij hetzelfde bedrijf pesticiden kopen die U ervan verzekeren dat Uw wuivende korenveld, of maïsperceel bespaard blijft van enige schade. Welk ander bedrijf deze pesticiden nog meer verkoopt? Sorry, domme vraag......

Ook een andere rechts-extreme politica stak de Nederlandse boeren het hart onder de riem. Marine Le Pen is uiteraard erg begaan met het lot van de ’agriculteurs’ in de lage landen, wat fijn dat Franse politici zich iets aan het kikkerlandje gelegen laten liggen. Hoezo zijn Fransen arrogant? Ja, ja, met dien verstande dat de Fransen bij elke Europese landbouwbegroting (relatief) meer EU-ondersteuning eisen. Ten koste van wie ook al weer? Le Pen is zelf niet meer mordicus tegen de EU, maar wil de Brusselse melkkoe graag nog intensiever uitmelken. Van Europese solidariteit heeft Le Pen nog nooit gehoord, het is Frans nationalisme voor en na het hoofgerecht. En voor en na het (truffel)dessert….

De Nederlandse boeren kunnen beter met hun tractoren naar het hoofdkantoor van hun financierder, de RABObank rijden en daar de ’zaak’ voor een maand afsluiten. Na die maand mag Farmer Defence Force-voorman Mark van den Oever de volgende eisen voorleggen aan de RABO-directie: 1. stante pede korting van 30% op alle uitstaande boerenleningen vanwege het financieel wurgen van de boeren en de weigering van de bank om mee te denken met initiatieven die tot stikstofreductie leiden. 2. onmiddellijk de mogelijkheid openen van financieringscontructies die leiden tot ’groen boeren’. De RABObank dient hier voor de komende 5 jaar een financieringsbedrag van minimaal 100 miljard Euro te reserveren. Zo niet, dan blijft de blokkade van het RABO-hoofdkantoor gehandhaafd, er komt geen RABO-(krediet)accountmanager meer in of uit.

De Boeren genieten nog steeds redelijk veel sympatie onder de bevolking. Met nadruk schrijf ik ’nog steeds’, maar het sentiment kan wel eens omslaan. Beste heer van den Oever, ik adviseer U de aandacht (deels) te verplaatsen naar die op winstmaximalisatie jagende banken die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid verre van zich werpen. De ’sympathiebarometer’ zal weer flink stijgen, dat verzeker ik U. Tot slot twee dingetjes: Trumpie en mevrouw Le Pen niet meer aanhalen als supporters. Want dan verliest U niet alleen de nog enigszins aanwezige sympathie aan mijn zijde, maar ook die van miljoenen andere Hollandse burgers.

Dus: ’make the Dutch farmers great again!’

Geschreven door : András Csengő

1000 Characters left