LAAT 5 MEI EEN ÉCHTE NATIONALE FEESTDAG ZIJN!

LAAT 5 MEI EEN ÉCHTE NATIONALE FEESTDAG ZIJN!

Elk jaar komt de vraag op of tweede Pinksterdag (of Hemelvaartsdag) niet zou moeten worden ingeruild voor een andere nieuw te benoemen nationale feestdag. Nu de oorlog in Oekraïne woedt is deze vraag weer op de ’actualiteitslijst’ gekomen. Diverse nieuwsportalen vragen hun lezers wat ze er zouden vinden om Hemelvaarsdag op te offeren, 5 mei - Nationale Bevrijdingsdag - zou dan werkelijk een officiële feestdag kunnen worden waarop niet alleen rijksambtenaren een vrije dag kunnen genieten. Raar eigenlijk, waarom genieten personen in dienst van de overheid overigens meer privileges dan een werkenemer van - pak ’m beet - Tata Steel uit IJmuiden?

Met de invoering van 5 mei als échte nationale feestdag wordt de discrepantie tussen (niet)-overheidswerknemers zo keurig opgeheven. Veel rijksambtenaren zullen niet blij zijn met deze wijzigingen, maar die moeten wat mij betreft niet zeuren. De meeste van hen werkten of werken nog steeds in ’home office’, of zijn gewoon aanwezig in hun ’home office’ tijdens reguliere kantoortijden (zittend of liggend op hun balkon of in de tuin met een versnapering in het handje)

In 2019 was al sprake van een dergelijke initiatief, maar in de Tweede Kamer kregen de partijen - onder aanvoering van D66 - het plannetje niet gerealiseerd. Natuurlijk waren/zijn de Chr-Christelijke partijen niet blij met het eventueel schrappen van een Bijbelse feestdag. De SGP, het CDA en ChristenUnie lieten in 2019 blijken niet blij te worden van het idee dat Christenen achter hun laptop op kantoor, of beton vlechtend Jezus van Nazareth naar de hemel zien vertrekken. Of in het geval van tweede Pinksterdag onder werktijd te moeten aanschouwen hoe de Heilige Geest wordt uitgestort. CU-fractieleider Gert-Jan Segers verwoordde zijn bezwaren in 2019 kort en bondig: het moet niet ten koste gaan van een Christelijke feestdag’.

Nationale Bevrijdingsdag is nu al een soort poldermodelfeestdag is, één keer in de 5 jaar mag je - als niet-ambtenaar - nu zonder een vrije dag op te nemen je geliefde schoonmoeder met een bezoek vereren. Afgezien van het feit dat een vijfjaarlijks bezoek aan schoonmoeders me meer dan voldoende lijkt is dit natuurlijk een merkwaardige situatie. Is 5 mei nu een nationale feestdag of niet? Aan de ene kant - zou Joop den Uyl bedachtzaam debiteren - wel, aan de andere kant niet. Als je ambtenaar bent geniet  je hoogstwaarschijnlijk elk jaar van een vrije dag, als rijksambtenaar ben je daar zeker van. De laatsten hebben uiteraard ook de liefste schoonmoeders, anders was je natuurlijk geen rijksambtenaar geworden……

Als werknemer in de commerciële sector ben je meestal één keer in de 5 jaar officieel vrij, maar 100% zeker is dat niet. Misschien maar goed ook, want wellicht, misschien, eventueel worden schoonmoeders door werknemers in de commerciële sector minder positief beoordeeld en vice versa natuurlijk. Nou ja, in het slechtste geval kun je dan vijfjaarlijks met je schoonmoeder naar een meubelboulevard, lekker Scandinavische vleesballetjes eten met die smakeloze langoustines brrrr! Maar goed, alle vleesballetjes op een stokje, de situatie rondom de actuele toestanden rond 5 mei nopen tot een analyse en een waardige oplossing.

Nederland kent eigenlijk niet één niet-christelijke nationale feestdag - katernieuwjaarsdag zou je toch niet zo kunnen bestempelen - behalve Koningsdag op 27 april. Polen heeft de dag van de Grondwet net als JapanIsraël de dag van de onafhankelijkheid, Duitsland de dag van de eenheid, Nieuw-Zeeland de viering van de oprichting van de staat en Nederland heeft dus Koningsdag. Het betreft een feest ter ere van het Staatshoofd, onze Willy dus. maar Koningsdag doet toch niet helemaal recht aan het saamhorigheidsprincipe.’

De verjaardag van Willy is dan wel een kolderiek volksfeestje, maar inmiddels zijn steeds meer burgers in de lage landen niet meer zo geporteerd van de ’strapatsen’ van onze koning en zijn gevolg. Zelf ben ik overtuigd republikein, maar zolang een meerderheid de Monarchie ondersteunt vind ik het al lang best, Maar die ’oranjesteun’ brokkelt jaarlijks gestaag af, zodat het ’saamhorigheidsprincipe’ steeds minder opgeld doet. De Nationale Bevrijdingsdag - als nationale feestdag - voldoet wel aan dit ’saamhorigheidsheidscriterium’, dus lijkt het me zaak dat de dames en heren politici snel werk maken van het realiseren hiervan.

Vooral in deze tijd waarin we met de Oekraïne-oorlog met de neus op de feiten worden gedrukt is het zaak de vrijheid die we dagelijks ervaren op één dag in het jaar officieel te celebreren..Met de Dodenherdenking in het achterhoofd - van de dag ervoor - is het van essentieel belang de inhoud van het berip ’Vrijheid’ door te geven aan jongere generaties.

Opdat de dood en verderf die op dit moment Oost-Europa teisteren geen werkelijkheid worden in het nog steeds vrije Nederland.....

Een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid (Nelson Rolihlahla Mandela, man van de ‘vrije’ geest, 1918 – 2013)